Контакт

Адреса школе: Доситејева 5, 36000 Краљево

Телефон/факс (секретар и шеф рачуноводства): 036/312-796

Телефон (директор): 036/333-669

E-mail: dimitrijekv@gmail.com

Број рачуна за уплату екскурзије, ужине и осталих обавеза:
840-1620760-70