ЈАВНА НАБАВКА  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЕКСКУРЗИЈЕ 6. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

ЈАВНА НАБАВКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЕКСКУРЗИЈЕ 6. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА  ШЕСТОГ РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ. ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА СЛЕДЕЋИМ ЛИНКОВИМА: изјава о одсуству сукоба...
ЈАВНА НАБАВКА  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЕКСКУРЗИЈЕ 6. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

ЈАВНА НАБАВКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА  ОСМОГ РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ. ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА СЛЕДЕЋИМ ЛИНКОВИМА: изјава о одсуству сукоба...
ЈАВНА НАБАВКА  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЕКСКУРЗИЈЕ 6. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

ЈАВНА НАБАВКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЕКСКУРЗИЈЕ 7. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА  СЕДМОГ РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ. ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА СЛЕДЕЋИМ ЛИНКОВИМА: изјава о одсуству сукоба...
ЈАВНА НАБАВКА  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЕКСКУРЗИЈЕ 6. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

ЈАВНА НАБАВКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА 4. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА  ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА СЛЕДЕЋИМ ЛИНКОВИМА: изјава о...
ЈАВНА НАБАВКА  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЕКСКУРЗИЈЕ 6. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

ЈАВНА НАБАВКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА 2. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА  ДРУГОГ РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА СЛЕДЕЋИМ ЛИНКОВИМА: општи...
ЈАВНА НАБАВКА  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЕКСКУРЗИЈЕ 6. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

ЈАВНА НАБАВКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 5. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА  ПЕТОГ РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ. ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА СЛЕДЕЋИМ ЛИНКОВИМА: изјава о одсуству сукоба...