Александра Максимовић

Биографија

Завршила је Учитељски факултет Универзитета у Београду. Дипломирала је као студент генерације за школску 2004/2005. годину.

Ради у настави 13 година, а у ОШ „Димитрије Туцовић“ од 2011. године.

Аутор је и реализатор семинара „Управљање наставним процесом у основној школи“ и вебинара „Млађи школски узраст у свету бројева“.

Дугогодишњи је члан Савеза учитеља Републике Србије, један од оснивача, члан Управног одбора и благајник Краљевачког друштва учитеља.