Виолета Петровић

Биографија

Основну и средњу музичку школу завршила у Краљеву, а Вишу музичку школу у Нишу, за образовни профил наставник музичке културе, струке- музичка уметност. У ОШ „Димитрије Туцовић“  ради од 1991. године.

У раду са децом, руководи се принципом да што више деце укључи у добро организоване и садржајне приредбе како би им створила навику да трајно негују аматерску уметничку делатност као и афинитет за естетски и друштвени развој личности, ширење културе и уметности у друштву.