Гордана Глишовић

Биографија

Гордана Глишовић је спец. професор разредне наставе. Средњу учитељску школу и VI степен Педагошког факултета  завршила је у Крушевцу. Стручни испит је положила 1991. године, а звање професора разредне наставе стекла је 2001. године у Јагодини.Специјалистичке студије завршава 2003.године а тренутно је на другој години докторских студија. У ОШ „Димитрије Туцовић“ ради двадесетдевет година.