Гордана Д. Спасојевић

Биографија

Завршила Математички факултет у Београду.