Душица Марковић

Биографија

Рођена 30.09.1967. године у Чачку, где је завршила основну школу.

Средњу школу је завршила у Ужицу. Звање дипломирани учитељ стекла је на Учитељском факултету.

У ОШ „Димитрије Туцовић“ ​​ ​​ради од 1996. године