Милица Гиловић

Биографија

Рођена је 13.07.1991.године,у Kраљеву. Завршила је ОШ „Димитрије Туцовић“ и Гимназију – друштвено језички смер у Краљеву.
Дипломирала је на Биолоском факултету, Универзитет у Београду 2015.године, а Мастер студије 2016.године.
Стручно усаврсавање обавила је на Институту за онкологију и радиологију Србије 2016-2017 године.
Објавила је научни рад ,као сарадник, – „Ефекат цитокина на активност НK ц́елија код високо ризицних пацијената са меланомом”
Од 2019.године ради као наставник биологије, у ОШ „Димитрије Туцовић”.