Светлана Петровић

Биографија

Средњу педагошку школу  и Педагошку академију, шести степен, је завршила у Ужицу.

Стручни испит је положила 1994.године.

Дипломирала је на Учитељском факултету у Јагодини.

Ради у настави 28 година, а у ОШ „ Димитри је Туцовић “  11 година.