Славица Арсић

Биографија

Рођена 29.2.1980. године.Завршила је Средњу медицинску школу.

Учитељски факултет je уписала 1999.године у Ужицу.Дипломирала 2005.године.

Испит за лиценцу положила 2010. године.

Од 14 година радног стажа у настави у ОШ ,,Димитрије Тувовић“ ради 11 година.