Љиљана Новаковић

Биографија

Рођена је 16.05.1962. у Краљеву. Као професор разредне наставе дипломирала је на учитељском факултету у Ужицу. Испит за лиценцу положила је 9.05.1997. у Јагодини.

Напредовањем у струци стекла је звање педагошки саветник.

Од укупно 35 година радног стажа, у школи „Димитрије Туцовић“ ради 23 године.