Тања Каличанин

Биографија

Дипломирала је на Учитељском факултету у Ужицу 2007. године. Била је студент генерације и носилац бројних стипендија. Завршила је дипломско-академске студије, смер – Управљање образовањем и развојем кадрова.

Од 2009. године повремено је радила на одређено време у ОШ ,,Димитрије Туцовић”, а од априла 2013. постаје и део колектива на неодређено време.