Стручни сарадници

Јаковљевић Вита, педагог

Јаковљевић Вита је рођена 23.8.1960. године у Краљеву. Основну школу Гимназију завршила у Краљеву, а студије педагогије на Филозофском факултету у Београду. У ОШ „Димитрије Туцовић“ ради од 20.9.1989. године. Похађала је бројне акредитоване семинаре. Била је сарадник Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања у реализацији семинара „Оцењивање у основној школи“.

Радосављевић Јелена, психолог

Радосављевић Јелена, дипломирани психолог, ради у ОШ „Димитрије Туцовић“ од 2000. године. Завршила је Филозофски факултет, одсек психологија у Београду. У свом досадашњем раду похађала бројне акредитоване семинаре из различитих области. Члан је Дејвисовог међународног удружења за дислексију и поседује лиценцу за рад са децом која имају дислексију по Дејвисовом методу. Обуку је завршила у Швајцарској на енглеском језику. Члан је Првог српског друштва за дислексију и заинтересована да се што више људи едукује о проблемима ове деце током школовања. Објављује своје чланке у часопису „Блиц жена“ о темама из психологије.

 Гвозденовић Соња, библиотекар

Петровић Зоран, педагошки асистент

Петровић Зоран ….