Наставно особље

Андријанић
Гордана

професор
математике

Арсић
Славица

професор
разредне наставе

Гиловић
Милица

професор
биологије

Вучинић
Светлана

професор
биологије

Вукомановић
Мила

професор
географије

Гаровић
Борис

професор
разредне наставе

Вучковић

Љупка

професор
историје

Гвозденовић
Наташа

професор
енглеског језика

Глишовић
Гордана

професор
разредне наставе

Гољић
Ивица

професор
историје

Ђоковић
Мирко

професор информатике
и рачунарства

Живковић
Биљана

професор
разредне наставе

Гвозденовић
Драгана

професор
веронауке

Живковић
Никола

професор
географије

Жарчанин
Никола

професор
математике

Златојевић
Славица

професор
српског језика

Каличанин
Тања

професор
разредне наставе

Кнежевић
Зорица

професор
српског језика

Ковачевић
Саво

професор
физичког васпитања

Љубисављевић
Зоран

професор
разредне настеве

Максимовић
Александра

професор
разредне наставе

Мареновић Медић
Сандра

професор
разредне наставе

Мариновић
Марија

наставник
ликовне културе

Марковић
Александра

професор
енглеског језика

Марковић
Душица

професор
разредне наставе

Миловановић Велимировић
Нада

професор
хемије

Недељковић
Славица

професор
разредне наставе

Николић
Мирјана

професор
француског језика

Новаковић
Љиљана

професор
разредне наставе

Обрадовић
Александар

професор
физике

Пантић
Ирена

професор
енглеског језика

Петровић
Виолета

наставник
музичке културе

Петровић Вучетић
Тања

професор
разредне наставе

Петровић
Милан

професор
историје

Петровић
Светлана

професор
разредне наставе

Почуча
Мирослав

професор
верске наставе

Прекић
Небојша

професор
енглеског језика

Радосављевић
Сузана

професор
технике и технологије

Ратковић
Јасмина

професор
српског језика

Ивановић Луковић
Љиљана

професор
енглеског језика 

Рајнхофер
Ана

професор
физике

Розгић
Нела

професор
француског језика

Савељић
Владимир

професор
физичког васпитања

Савељић
Маја

професор
физичког васпитања

Сеизовић
Биљана

професор
разредне наставе

Славковић
Милован

професор
технике и технологије

Спасојевић Д.
Гордана

професор
математике

Спасојевић Љ.
Гордана

професор
разредне наставе

Трифуновић
Снежана

професор
разредне наставе

Ћилерџић
Снежана

професор
српског језика

Цвијић
Милица

професор
разредне наставе

Чеперковић
Драгана

професор
математике

Чоловић
Ивана

професор
српског језика

Чукић
Сања

професор
биологије

 

професор

 

професор

Контакт подаци

Адреса школе: Доситејева 5,
36000 Краљево

Телефон/факс (секретар и шеф рачуноводства): 036/312-796

Телефон (директор): 036/333-669

E-mail: dimitrijekv@gmail.com

Број рачуна за уплату екскурзије, ужине и осталих обавеза:
840-1620760-70

За сва питања, стојимо вам на располагању