Светски дан заштите животне средине обележава се 5. јуна са циљем подизања глобалне свести о еколошким проблемима  и  апеловања на одговорнији однос према животном окружењу. Овај дан одредила је Генерална скупштина  Уједињених нација јер је 5. јуна 1973. године у Стокхолму одржана Конференција о заштити животне средине. Идejа je да сe укључe владe, градoви и заjeдницe, прeдузeћа, цивилнo друштвo, шкoлe, пoзнатe личнoсти, у пoдизању свeсти и oбeлeжавању eкoлoшких акциjа за заштиту и обнову наше планете.

Ученици наше школе су се, поводом овог међународног дана  одазвали позиву ЈКП „Чистоћа“, придружили се акцији  са још четири краљевачке школе и посадили цвеће у парку.

Сузана Радосављевић