Запослени

У ОШ „Димитрије Туцовић“ запослено је 65 радника:
директор, 17 учитеља, 34 наставника, три стручна сарадника (педагог, психолог и библиотекар), педагошки
асистент, секретар, шеф рачуноводства и 8 помоћних радника.

Директор

Сазнајте више

Наставно
особље

Сазнајте више

Стручни
сарадници

Сазнајте више

Административно
особље

Сазнајте више

Контакт подаци

Адреса школе: Доситејева 5,
36000 Краљево

Телефон/факс (секретар и шеф рачуноводства): 036/312-796

Телефон (директор): 036/333-669

E-mail: dimitrijekv@gmail.com

Број рачуна за уплату екскурзије, ужине и осталих обавеза:
840-1620760-70

За сва питања, стојимо вам на располагању