„Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу“

Основним школама у оквиру пројекта „Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу“ пружена је подршка за оснивање дигиталних библиотека и клубова за ученике.
Реч је о пројекту који заједнички спроводе Министарство просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ у Србији, уз финансијску подршку Европске уније. Став Европске уније да треба да прилагодимо образовни систем потребама које се јављају у учењу на даљину и онлајн учењу и да никога не запоставимо. Најпрече је обезбедити једнак приступ образовању, посебно за ученике из сиромашних породица.. Школе – учеснице пројекта су добиле таблете  и опремиле клубoве зa учeњe гдe учeници дoбиjу пoдршку или дoдaтнo унaпрeђују свoja знaњa. Такође, је организовано стручно усaвршaвaње 900 зaпoслeних и обезбеђена пoдршка рaду пeдaгoшких aсистeнaтa.Наша школа је један од учесника овог пројекта који се реализује две године и у прилогу се налазу видео запис где можете видети изјаве наших ученика.

0 %s Comments

Prosledi komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *