Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2023/2024. годину

Понедељак-четвртак 08-11.04.2024. године, 08:00-15:00

Подношење захтева за измену података о изјашњењу ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест на завршном испиту и уношење исправки (непосредно у школи)

Петак 12.04.2024. године, од 8:00

Објављивање коначног изјашњења ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест на завршном испиту (на званичном сајту МСШ и непосредно у школи)

Од понедељка до понедељка наредне недеље од 15. до 22.04.2024. године, до 16:00

Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу www.mojasrednjaskola.gov.rs (МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су десетоцифрену шифру и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства

Петак и понедељак 19. и 22.04.2024. године, 09:00-16:00

Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита

Петак-субота- недеља 10, 11. и 12.05. 2024. године од 8:00-11:00, уколико број пријављених кандидата то захтева, други и трећи термин за полагање је 12:00-15:00; 16:00-19:00

Пријемни испити у уметничким школама ликовне области

Субота 11.05.2024. године, 12:00-14:00 биологија, 15:00-17:00 хемија

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију (биологија/хемија)

Субота-недеља 11.05. 2024. године – српски/матерњи језик, 9:00-11:00, 12.05.2024. године – страни језик, 10:00-12:00

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за филолошке науке

Субота 11.05.2024. године, 14:00-16:00

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне уметности

Петак-субота- недеља 17, 18. и 19.05.2024. године, од 10:00

Пријемни испити у музичким школама

Петак-субота- недеља 17, 18. и 19.05.2024. године, од 10:00

Пријемни испити у балетским школама

Субота 18.05.2024. године, 10:00-12:00 математика

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за за рачунарство и информатику (математика) и пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика)

Субота 18.05.2024. године, 10:00-12:00 географија; 14:00-16:00 историја

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за географију и историју

Субота 18.05.2024. године, 14:00-16:00 физика

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (физика)

Субота и недеља 18.05.2024. године, писмени тест 13:00-15:00, 19.05.2024. године, усмени испит oд 10:00

Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику

Недеља 19.05.2024. године, 10:00-12:00

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за математику

Од понедељка до уторка наредне недеље од 13. до 21.05.2024. године

Прелиминарни резултати пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит)

Од понедељка до уторка наредне недеље од 13. до 21.05.2024. године

Подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит)

Од уторка до среде наредне недеље од 14. до 22.05.2024. године

Коначни резултати пријемних испита

Четвртак-субота 6-8.06.2024. године, 8:00-16:00

Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији и спортских одељења при гимназијама (непосредно у школи)

Субота и недеља 15. и 16.06. 2024. године од 10:00

Провера језичких компетенција за двојезичну наставу у основном образовању

Субота 15.06.2024. године, 10:00-11:30 српски језик; 12:00-13:30 енглески језик

Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама

Недеља 16.06.2024. године, 10:00-11:30 математика

Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама

Субота 22.06.2024. године од 10:00

Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм основног образовања ученика обдарених за математику

Понедељак 17.06.2024. године, 09:00-11:00

Завршни испит – тест из српског/матерњег језика и тест за полазнике по програму ФООО

Уторак 18.06.2024. године, 09:00-11:00

Завршни испит – тест из математике 

Среда 19.06.2024. године, 09:00-11:00

Завршни испит – трећи тест

Понедељак- недеља од 17. до 23.06.2024. године

Супервизија спровођења завршног испита

Петак 21.06.2024. године, до 8:00

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе и порталу МСШ

Петак 21.06.2024. године, 8:00-15:00

Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем)

Петак 21.06.2024. године, 8:00-15:00

Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (непосредно у основној школи)

Петак и субота 21.06.2024. године, после 16:00 и 22.06.2024. године, до 8:00

Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)

Субота 22.06.2024. године, 08:00-15:00

Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита електронским путем и непосредно у основној школи – за другостепену комисију

Субота 22.06.2024. године, после 16ч

Достављање одговора другостепене комисије на приговоре ученика на прелимининарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)

Понедељак 24.06.2024. године, до 08:00

Објављивање коначних резултата завршног испита

Понедељак 24.06.2024. године, 08:00-15:00

Упис у музичке и балетске школе

Уторак и среда од 25.06.2024. године од 08:00 до 26.06.2024. године до 15:00

Попуњавање листе опредељења (жеља) електронским путем

Уторак и среда 25. и 26.06.2024. године, 08:00-15:00

Попуњавање и предаја листе опредељења (жеља) у основној школи и унос у базу података (непосредно у основној школи)

Четвртак 27.06.2024. године, од 08:00

Провера тачности листе опредељења (жеља) од стране ученика у основним школама (електронским путем и непосредно у школи)

Четвртак 27.06.2024. године, 08:00-15:00

Пријем приговора ученика на изражена опредељења (жеље) и уношење исправки (непосредно у школи)

Петак 28.06.2024. године, до 08:00

Објављивање коначне листе опредељења (жеља) ученика, провера листе опредељења (жеља) на званичном сајту

Понедељак 01.07.2024. године, до 08:00

Објављивање коначних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама

Понедељак 01.07.2024. године, до 08:00

Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу

Понедељак 01.07.2024. године, 8:00-15:00

Попуњавање и предаја листе опредељења (жеља) за други уписни круг (електронским путем/непосредно у школи)

Понедељак-петак од 01.07.2024. године у 8:00 до 05.07.2024. године до 15:00

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга)

Понедељак и уторак 01. и 02.07.2024. године, 8:00-15:00

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе

Уторак 02.07.2024. године, до 24:00

Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу

Среда 03.07.2024. године, до 08:00

Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга

Среда 03.07.2024. године, 08-15:00

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи осим за упис у музичке и балетске школе

0 %s Comments

Prosledi komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *