ЈАВНА НАБАВКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЕКСКУРЗИЈЕ 7. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА  СЕДМОГ РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ.

ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА СЛЕДЕЋИМ ЛИНКОВИМА:

изјава о одсуству сукоба интереса

модел оквирног споразума

образац структуре цене

образац трошкова припреме понуде

Одлука о спровођењу поступка

општи подаци о јавној набавци

техничка спецификација 7

0 %s Comments

Prosledi komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *